Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2384752860
Prináleží k Zmluve č. ÚVVaÚVTOS-3-5/15-2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 254,19 €
Dátum doručenia faktúry 5.4.2017
Dátum zaplatenia faktúry 3.5.2017
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Orange Slovensko, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Metodova 8, 821 08 Bratislava
Právna forma akciová spoločnosť
Súd registrácie/Registrový orgán OS BA I, oddiel: sa, vložka č. 1142/B
IČO 35697270
DIČ/DRČ 2020310578
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.