Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2017200358
Prináleží k Objednávke č. 50
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žiarovky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 41,28 €
Dátum doručenia faktúry 6.3.2017
Dátum zaplatenia faktúry 23.3.2017
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Vladimír Kopún
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hôrka nad Váhom 167
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 11746106
DIČ/DRČ 1020302195
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.