Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1702061
Prináleží k Zmluve č. 12-32/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 977,95 €
Dátum doručenia faktúry 27.2.2017
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov MIK,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby ul.Hollého 1999, Šaľa
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 34099514
DIČ/DRČ 2020374125
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.