Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 230627262
Prináleží k Objednávke č. 1760/LRS-S/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 38,87 €
Dátum doručenia faktúry 15.11.2016
Dátum zaplatenia faktúry 15.12.2016
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov INMEDIA,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OS B.Bystrica, vl.č. 4345/S
IČO 36019208
DIČ/DRČ 2020066829
Číslo účtu UniCredit Bank Slovakia a.s.
Doplň. informácia plnenie je vrátane DPH

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.