Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRY



Evidenčné údaje

Evidenčné číslo 1621283
Prináleží k Objednávke č. 954
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiarivky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 398,59 €
Dátum doručenia faktúry 22.12.2016
Dátum zaplatenia faktúry 27.12.2016
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov BENLUX s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kollárova 90, Martin
Právna forma spol. s r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31618189
DIČ/DRČ 2020433954
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.