Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 3211400028
Prináleží k objednávka č. 599/LRS/P-2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žEHLIčKA
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 49,90 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 5.9.2011
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov NAY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Bratislava,Tuhovská 15
Právna forma a.s.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35739487
DIČ/DRČ 2020270186
Číslo účtu 2627341000/1100
Doplň. informácia

Zoznam príloh