Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1222
Prináleží k Zmluve č. GR.ZVJS-194/40-2001
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 914,40 €
Dátum doručenia faktúry 14.12.2016
Dátum zaplatenia faktúry 7.1.2017
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ÚVTOS Želiezovce
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Veľký Dvor č. 12,937 01 Želiezovce
Právna forma Rozpočtová organizácia
Súd registrácie/Registrový orgán Zriaďovacia listina MS SR
IČO 00738298
DIČ/DRČ 2021025259
Číslo účtu 7000163119/8180
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.