Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 3816100149
Prináleží k Objednávke č. 800
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiarovky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 23,87 €
Dátum doručenia faktúry 4.11.2016
Dátum zaplatenia faktúry 8.11.2016
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov BKL ELEKTRO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Martin
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 10961691
DIČ/DRČ SK1020488172
Číslo účtu 106942362 / 0200
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.