Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 5/2011
Prináleží k zmluve č. ÚVTOS-54-30/11-2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žatevné práce
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 14 520,00 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Mariana Gajdošová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Tuchyňa 108
Právna forma Živnosť
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 40378543
DIČ/DRČ 6758316510
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh