Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 110565
Prináleží k Zmluve č. 40024
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 68,85 €
Dátum doručenia faktúry 20.10.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Marius Pedersen, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Právna forma AS
Súd registrácie/Registrový orgán OR OS Trenčín oddiel Sa, vložka 54/R
IČO 34115901
DIČ/DRČ 2020386148
Číslo účtu 25818343/7500
Doplň. informácia Hodnota plnenia je vrátane DPH

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.