Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2016201841
Prináleží k Objednávke č. 3041
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiarivky do germicídneho žiariča
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 45,54 €
Dátum doručenia faktúry 23.9.2016
Dátum zaplatenia faktúry 13.10.2016
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Vladimír Kopún
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hôrka nad Váhom 167
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 11746106
DIČ/DRČ 1020302195
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.