Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1258(201603486)
Prináleží k Objednávke č. 1006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Železný materiál
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 112,44 €
Dátum doručenia faktúry 19.9.2016
Dátum zaplatenia faktúry 23.9.2016
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov RAVEN a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Právna forma AS
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31595804
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.