Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 16270158
Prináleží k Objednávke č. 278/16-RS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiarovky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 85,07 €
Dátum doručenia faktúry 14.9.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov RETRO LC s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Podjavorinskej 21, 98401 Lučenec
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45512205
DIČ/DRČ 2023018360
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.