Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2016039
Prináleží k Objednávke č. 113
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) železo,sádra,dvere,cement,pur pena,škrabák
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 197,71 €
Dátum doručenia faktúry 22.8.2016
Dátum zaplatenia faktúry 5.9.2016
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov J.Rerková STAVEBNINY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrová 11, 053 01 Harichovce
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 37178750
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.