Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 160304
Prináleží k Objednávke č. 1470/LRS-S/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 30,24 €
Dátum doručenia faktúry 1.8.2016
Dátum zaplatenia faktúry 12.8.2016
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Ľubomír Chrien KLAS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Zvolen
Právna forma FO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 10929967
DIČ/DRČ 1020608061
Číslo účtu
Doplň. informácia plnenie je vrátane DPH

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.