Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 110162751
Prináleží k Objednávke č. 1422/LRS-S/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 91,99 €
Dátum doručenia faktúry 8.7.2016
Dátum zaplatenia faktúry 7.8.2016
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov POZANA MASO s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pribinova 176, 96001 Zvolen
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36059056
DIČ/DRČ 2020065388
Číslo účtu
Doplň. informácia plnenie je vrátane DPH

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.