Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 160078
Prináleží k Objednávke č. 2016143
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 123,60 €
Dátum doručenia faktúry 5.8.2016
Dátum zaplatenia faktúry 5.8.2016
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Jozef Sládek -BRUNAR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Ďurka Langsfelda 205, Sučany
Právna forma Živnosť
Súd registrácie/Registrový orgán OU Martin
IČO 34702130
DIČ/DRČ 1020073406
Číslo účtu 1477553459/0200
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.