Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1600401
Prináleží k Objednávke č. 230
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) železo
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 39,63 €
Dátum doručenia faktúry 27.7.2016
Dátum zaplatenia faktúry 29.7.2016
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov MPO - Metal
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Lodno 82
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36410357
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.