Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRY



Evidenčné údaje

Evidenčné číslo 201602169
Prináleží k Zmluve č. Z201611544_Z
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) železný tovar
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 7 500,04 €
Dátum doručenia faktúry 30.6.2016
Dátum zaplatenia faktúry 30.7.2016
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Kovsmol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Družstevná 34, Nižná Šebastová
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36501921
DIČ/DRČ 2021946245
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.