Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 505/2016
Prináleží k Zmluve č. ÚVVaÚVTOS-173/32-2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Zemný plyn
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 291,06 €
Dátum doručenia faktúry 23.6.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov MET Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby 811 02 Bratislava, Mostová 2
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45860637
DIČ/DRČ 2023117107
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.