Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 112600953
Prináleží k Objednávke č. 179
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Účasť príslušníkov GR ZVJS na školení s názvom "Windows Server 2012 - Acitve Directory Internationals and Troubleshooting."
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 1 766,40 €
Dátum doručenia faktúry 15.6.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov GOPAS SR, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Dr. Vladimíra Clementisa, 821 02 Bratislava
Právna forma AS
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35881674
DIČ/DRČ 2021800704
Číslo účtu
Doplň. informácia KDF: 435/2016

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.