Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2016036
Prináleží k Objednávke č. 675/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiletkový drôt
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 101,70 €
Dátum doručenia faktúry 27.5.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Pavol Bejdák - BC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Suchá nad Parnou 382
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 41152093
DIČ/DRČ 1045549054
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.