Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1605056
Prináleží k Zmluve č. 2-06/32-2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) 1/4 ročná kontrola EPS
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 578,57 €
Dátum doručenia faktúry 27.5.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov SAK plus, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Majerská cesta 8/A, Banská Bystrica 974 01
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OS BB odd.: Sro, vl. č. 16107/S
IČO 44625995
DIČ/DRČ 2022768605
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.