Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2016040054
Prináleží k Objednávke č. 188
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žalúzie na okná
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 1 549,44 €
Dátum doručenia faktúry 5.5.2016
Dátum zaplatenia faktúry 13.5.2016
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ELKOM Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Coburgová 84, 91702 Trnava
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OS Trnava
IČO 46299114
DIČ/DRČ 2023318088
Číslo účtu UniCreditBank
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.