Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 041/2016
Prináleží k Objednávke č. 455/32-2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žalúzia
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 107,30 €
Dátum doručenia faktúry 6.5.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov SIMPLAST
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlohovec
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 41188462
DIČ/DRČ SK1071099964
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.