Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo F160067
Prináleží k Objednávke č. PO2016/112
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 69,00 €
Dátum doručenia faktúry 4.5.2016
Dátum zaplatenia faktúry 3.6.2016
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Norma
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Konštantinova 7 , 080 01 Prešov
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31291295
DIČ/DRČ 1020754636
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.