Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo PT/2016/908
Prináleží k Objednávke č. 20165037
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) mater. na vybavenie VH - plynová vzpera na kryt dieže
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 75,72 €
Dátum doručenia faktúry 29.4.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov OMEGA Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Dielenská Kružná 38 03861 Vrútky
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31606075
DIČ/DRČ 2020433580
Číslo účtu
Doplň. informácia