Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 0220161457
Prináleží k Objednávke č. 1279
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 704,27 €
Dátum doručenia faktúry 27.4.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Ľ. Križanová VO OZ Trnava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Trstínska 9, Trnava 917 00
Právna forma živnostník
Súd registrácie/Registrový orgán Živnopstenský register OU Trnava číslo 250-2378 B
IČO 43555811
DIČ/DRČ 1045381623
Číslo účtu 2295076158/0200
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.