Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 160019
Prináleží k Objednávke č. 448/32-2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehlička
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 59,00 €
Dátum doručenia faktúry 22.4.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Elektro- Vykopal
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nám.Sv.Michala 10, 920 01 Hlohovec
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 17543223
DIČ/DRČ 1020350243
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.