Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 20160080
Prináleží k Objednávke č. 2016/2040
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žehlička TEFAL
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 44,90 €
Dátum doručenia faktúry 6.4.2016
Dátum zaplatenia faktúry 6.5.2016
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov SALT - Jozef Sabol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Sabinovská 16, 082 71 Lipany
Právna forma Živnosť
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 10741402
DIČ/DRČ SK1020755241
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.