Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 162923
Prináleží k Zmluve č. 20165283
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žiarivky, žiarovky, tlmivka, štartér
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 240,50 €
Dátum doručenia faktúry 22.3.2016
Dátum zaplatenia faktúry 20.5.2016
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov TOPLIGHT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Rozvojová 2, 040 11 Košice
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36588831
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.