Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1064234
Prináleží k Objednávke č. 87/2016-RS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žalúzie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 219,00 €
Dátum doručenia faktúry 17.2.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov EGO Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby 07636 Veľký Kamenec 251
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31725325
DIČ/DRČ 2020505806
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.