Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1602061
Prináleží k Zmluve č. 2016269
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žiarovky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 565,32 €
Dátum doručenia faktúry 24.2.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov SAD,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Cesta osloboditeľov 8, 97701 Brezno
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31564003
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.