Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo FV160037
Prináleží k Objednávke č. PO2016/10
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 213,39 €
Dátum doručenia faktúry 28.1.2016
Dátum zaplatenia faktúry 27.2.2016
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov BADEX-Bartolomej Derner
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Francisciho 27 , Prešov
Právna forma s.r.o
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 40406199
DIČ/DRČ SK 1020757639
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.