Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 20160042
Prináleží k Objednávke č. 42
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žalúzie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 297,83 €
Dátum doručenia faktúry 25.1.2016
Dátum zaplatenia faktúry 27.1.2016
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov A-PEMA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hurbanova 3807/21 036 01 Martin
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán Žilina
IČO 43850863
DIČ/DRČ 2022489139
Číslo účtu SK26 0200 0000 0023 8972 7951
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.