Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 160002
Prináleží k Objednávke č. 18
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehlička
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 75,00 €
Dátum doručenia faktúry 14.1.2016
Dátum zaplatenia faktúry 18.1.2016
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Spectrum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby A. Bernoláka 66, 010 01 Žilina
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31601863
DIČ/DRČ 2020449475
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.