Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1145/2015
Prináleží k Zmluve č. ÚVVaÚVTOS-103/32-2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 847,16 €
Dátum doručenia faktúry 7.1.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Včela-Lippek
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Liptovský Mikuláš
Právna forma k.s.
Súd registrácie/Registrový orgán OR OS Žilina, odd. Sr., vl.č.10054/L
IČO 36394556
DIČ/DRČ 2020127241
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.