Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1111/2015
Prináleží k Objednávke č. 651/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žiarič AXEL 9 mm 2 ks
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 638,00 €
Dátum doručenia faktúry 21.12.2015
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Slovenský zväz biatlonu
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma Iná
Súd registrácie/Registrový orgán OÚ Martin, č. Práv.-94/00333
IČO 35656743
DIČ/DRČ 2021116944
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.