Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1500160400
Prináleží k Objednávke č. 313
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žehličky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 269,00 €
Dátum doručenia faktúry 27.11.2015
Dátum zaplatenia faktúry 9.12.2015
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov CKD market
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Zelenečská 111/1, Trnava
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36232017
DIČ/DRČ 2021462597
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.