Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1254/15
Prináleží k Objednávke č. 1076/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehlička
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 24,90 €
Dátum doručenia faktúry 4.11.2015
Dátum zaplatenia faktúry 6.11.2015
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov SEKO Trenčín,s.r.o,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hollého 928, 911 05 Trenčín
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OS TN, v.č.12210/R
IČO 36314323
DIČ/DRČ 2020177731
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.