Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 3215212
Prináleží k Objednávke č. 319
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žltý piesok 40 t.
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 460,91 €
Dátum doručenia faktúry 14.10.2015
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ANČETA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Ketelec 1, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35696605
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia KDF: 745/2015

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.