Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 10150637
Prináleží k Zmluve č. GR ZVJS-8/11-9/18-2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Vzdelávací program "Kuchár" pre odsúdených .
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 9 300,00 €
Dátum doručenia faktúry 21.9.2015
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kapitulská ul.28, 917 01 Trnava
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36333166
DIČ/DRČ 2021790012
Číslo účtu
Doplň. informácia 657/2015

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.