Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo SC2014093
Prináleží k Zmluve č. 11-29/32-2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 7 098,64 €
Dátum doručenia faktúry 9.9.2015
Dátum zaplatenia faktúry 11.9.2015
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov MET Slovakia, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Rajská 7, 811 08 Bratislava
Právna forma AS
Súd registrácie/Registrový orgán OS Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č.:5118/B
IČO 45860637
DIČ/DRČ 2023117107
Číslo účtu SK1152000000000012166374
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.