Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 82842015
Prináleží k Zmluve č. ÚVVaÚVTOS 2-05/34-2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 741,95 €
Dátum doručenia faktúry 8.9.2015
Dátum zaplatenia faktúry 23.9.2015
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ÚVV a ÚVTOS Prešov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby kpt.Nálepku 1
Právna forma ŠP
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00738409
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.