Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2015022
Prináleží k Objednávke č. 107
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žehlička Tefal
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 73,80 €
Dátum doručenia faktúry 13.8.2015
Dátum zaplatenia faktúry 26.8.2015
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Točoňová Marta
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hradby 6, 054 01 Levoča
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 34804951
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.