Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 20150224
Prináleží k Objednávke č. SB 2015/2053
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žaluzie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 24,30 €
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Dátum zaplatenia faktúry 2.7.2015
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov STAVMAT-PD, pobočka Prešov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Marka Čulena 52, 080 01 Prešov
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OR OS Trenčín, Odd. Sro. vl.č. 17662/R
IČO 36755770
DIČ/DRČ 2022353564
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.