Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 08415
Prináleží k Objednávke č. 183
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žaluzie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 145,98 €
Dátum doručenia faktúry 17.6.2015
Dátum zaplatenia faktúry 22.6.2015
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Pavol Bernát - Eurožaluzie
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hornočermánska 71B, Nitra
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 34868712
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.