Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo Fa č.903 (110998)
Prináleží k Obj.č.408-2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žalúzie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 16,20 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 28.7.2011
Forma zaplatenia Prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ELASTIC
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kpt. Nálepku 810, 019 01 Ilava
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OS TN, v.č.13884/R
IČO 36329185
DIČ/DRČ 2020608964
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh