Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 101108774
Prináleží k obj.2011/5350
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 177,60 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov LUNYS s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Vodárenská 38 Poprad
Právna forma spol.s r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36472549
DIČ/DRČ 20200195518
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh