Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 5150251665
Prináleží k Objednávke č. 108
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) zvonček
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 31,54 €
Dátum doručenia faktúry 1.4.2015
Dátum zaplatenia faktúry 14.4.2015
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Alza.sk s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36562939
DIČ/DRČ 2021863811
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.